หลักสูตรซ่อมโน๊ตบุ๊ค 30 ชั่วโมง

หลักสูตรซ่อม Note Book 30 ชั่วโมง

เปิดสอนแบบรวมรุ่นและแบบตัวต่อตัว  ซึ่งราคาและข้อมูลต่างๆแต่ละสาขาอาจไม่เหมือนกัน สะดวกที่ไหนสอบถามไปยังสาขาที่ท่านสะดวกเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสาขาเซียร์รังสิต โทร…02-992-7252

ห้วข้อการเรียนดังนี้….

ภาคที่หนึ่ง ฮาร์ดแวร์ ซ่อมเจาะลึก ค่าลงทะเบียน 10,900 บาท กรณีโอนหรือสมัครค่าเรียนหมดลดเหลือ 10,300 บาท (ราคาเรียนรวมรุ่น) กรณีมัดจำเริ่มที่ 1,000 บาท ใช้ราคาเต็ม 10,900 บาท (เรียนกลุ่มผู้เรียนจองรอบเรียนจำนวน 4 ท่านขึ้นไปถึงจะนัดเปิดเรียน( เฉพาะสาขาเซียร์รังสิต)

1.หลักการวิเคราะห์อาการเสียของคอมพิวเตอร์
1.1 หลักการวิเคราะห์อาการเสียของคอมพิวเตอร์จากซอร์ฟแวร์  ฮาร์ดแวร์และไดร์ฟเวอร์

1.2 หลักการหาไดร์ฟเวอร์

1.3 หลักการวิเคราะห์อาการเสียจากไฮเลนส์

2.หลักและวิธีการแกะเครื่องโน้ตบุ๊ก
2.1ชนิดและวิธีใช้อุปกรณ์ในการแกะเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทโน้ตบุ๊ก

2.2.ขั้นตอนและวิธีแกะเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทโน้ตบุ๊ก

3.หลักและวิธีการล้างเมนบอร์ดและประกอบเครื่องโน้ตบุ๊ก

3.1หลักและวิธีล้างเมนบอร์ดของเครื่องโน้ตบุ๊ก

3.2วิธีแก้ปัญหาเปิดเครื่องติดมีภาพแล้วเครื่องดับ

3.3หลักการสังเกตอาการเสียทางกายภาพของเครื่องโน้ตบุ๊ก

3.4หลักและวิธีการประกอบเครื่องโน้ตบุ๊ก

4.หลักการใช้มิเตอร์ดิจิตอล และอนาล็อก

4.1ส่วนประกอบของดิจิตอล

4.2.ระบบของดิจิตอล

4.3ส่วนประกอบและระบบของไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์

4.4หลักการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและดิจิตอล

4.5หลักการใช้มิเตอร์อนาล็อกและดิจิตอลต่อวงจรไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์และเรียนรู้การใช้เครื่องมือสำหรับซ่อม Main board

5. เมนบอร์ด

5.1ส่วนประกอบในเมนบอร์ด

5.2.วิธีการตรวจสภาพของอุปกรณ์ในเมนบอร์ด

6.ความรู้เกี่ยวกับไดอะแกรมและวิธีการเก็บอุปกรณ์

6.1ชนิดของไดอะแกรม

6.2ชนิดบล็อกของไดอะแกรม

6.3ส่วนประกอบและหลักการใช้เครื่องยกชิพ

6.4วิธีการเก็บอุปกรณ์

7.หลักและเทคนิคการวิเคราะห์อาการยอดฮิตของเครื่องโน้ตบุ๊กและหลักสุขอนามัยของช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

7.1.หลักและเทคนิคการวิเคราะห์อาการยอดฮิตของ

เครื่องโน้ตบุ๊ก

7.2.หลักสุขอนามัยของช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง

8.ภาคปฏิบัติซ่อมเครื่องโน้ตบุ๊ก

8.1ภาคปฏิบัติซ่อมเครื่องโน้ตบุ๊กโดยใช้เครื่อง

หัวแร้ง ฮอตแอร์และเครื่องยกชิพ

ภาคที่สองการติดตั้งซอฟต์แวร์ใช้งานจริง ค่าลงทะเบียน 10,000 บาท ลดเหลือ 5,900 บาท (เรียนรวมรุ่น)
1. การสร้างพาร์ทิชั่นให้ฮาร์ดดิสก์
• เทคนิคการใช้ Disk Manager การใช้ Windows สร้าง
• เทคนิคการใช้ Partiton Magic
2. เทคนิคกาติดตั้ง Windows
• เทคนิคการติดตั้ง Driver อุปกรณ์รุ่นต่าง ๆ
• เทคนิคการติดตั้งโปรแกรมใช้งานทั่วไป
3. การแก้ใช้ปัญหา Window
• เทคนิคการแก้ Registries ใน Windows
• เทคนิคการ Back Windows
• เทคนิคการเรียกข้อมูลที่ Backup มาใช้
• เทคนิคการ Backup Driver Note Book
4. การใช้ Norton Ghost จัดการข้อมูล
• เทคนิคการถ่ายโอนข้อมูลใส่ HDD
• เทคนิคการถ่ายโอนข้อมูลใส่ พาร์ทิชั่น
• เทคนิคการ Backup ข้อมูลเก็บไว้
• เทคนิคการ Backup ข้อมูลกลับมาใช้
• เทคนิคการลงโปรแกรมแบบ Ghost (10 นาที)
• เทคนิคการเก็บข้อมูลใส่แผ่น CD, DVD
5. การใช้ Note Book กับ Internet
• การตรวจสอบ Wireless การต่อระบบ Wireless
• การตรวจสอบ Bluetooth การต่อ Internet ด้วย Bluetooth
• เทคนิคการใช้แอร์การ์ดต่อ Internet การเลือก ใช้แอร์การ์ดเหมาะสมกับ Windows
6. การใช้ Hiren ช่วยซ่อม
• เทคนิคการใช้ Winmini จัดการข้อมูล
• เทคนิคการใช้ Winmini ฆ่าไวรัส
• เทคนิคการใช้ Ghost ผ่าน Winmini
• เทคนิค Partition magic ผ่าน Winmini
• เทคนิคการลบ Password XP, Vista, win 7,win8.win10 (ผ่าน Hiren)

วิธีสมัครเรียน (เฉพาะสาขาเซียร์ รังสิต) ไปสมัครเรียนที่เซียร์ รังสิต ชั้น 4 ทางออกลานจอดรถ ท้ายห้าง หรือ โทร จองที่ 02-992-7252 และโอนเงินจองขั้นต่ำ 1,000 บาท ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์ รังสิต ชื่อบัญชี บุญเกิด หวังช่วยกลาง หมายเลข 364-243585-5 เสร็จแล้วโทรแจ้งให้โรงเรียนทราบหรือส่งสลิฟการโอนก็ได้