หลักสูตรโปรแกรม

หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม และ Graphic & Web Design

1. หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft office 2016
เรียนการใช้โปรแกรมเพื่อการทำงานในสำนักงาน ดูรายละเอียด…คลิ๊ก..
2. หลักสูตร Adobe Photoshop CS6 24 ชั่วโมง
เรียนการเตกแต่งภาพดิจิตอลแบบมืออาชีพ ดูรายละเอียด…คลิ๊ก..
3. หลักสูตร Adobe Illustrator CS6 24 ชั่วโมง
เรียนการออกแบบโลโก้ , โฆษณาแบบมืออาชีพ ดูรายละเอียด…คลิ๊ก..
4. หลักสูตร CorelDraw 24 ชั่วโมง
เรียนการออกแบบสิ่งพิมพ์ , ตัดสติกเกอร์แบบมืออาชีพ ดูรายละเอียด…คลิ๊ก..
5. หลักสูตร Adobe Dreamweaver CS6 24 ชั่วโมง
เรียนการออกแบบ/สร้างโฮมเพจแบบมืออาชีพ ดูรายละเอียด…คลิ๊ก..

***กรณีที่ท่านสนใจเรียนแบบตัวต่อตัว จะใช้ในราคาลงทะเบียนเต็ม ชั่วโมงจะลดจากแบบกลุ่มครึ่งหนึ่ง

หลักสูตร Network for Admin

1. หลักสูตร win 2008 Server 24 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียน 15,900 บาท เหลือเพียง 10,900 บาท
2. หลักสูตร Lan for Superviser 24 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียน 12,900 บาท เหลือเพียง 8,900 บาท
3. หลักสูตร Network For Officer 24 ชั่วโมง

ค่าลงทะเบียน 14,900 บาท เหลือเพียง 10,900 บาท

***กรณีที่ท่านสนใจเรียนแบบตัวต่อตัว จะใช้ในราคาลงทะเบียนเต็ม ชั่วโมงจะลดจากแบบกลุ่มครึ่งหนึ่ง

หลักสูตร 2D/3D Animation&Video&Multimedia

1. หลักสูตร AutoCAD 2D/3D , 3D Studio Max , Solid Work 24 ชั่วโมง
เรียนการเขียนแบบก่อสร้าง , ไฟฟ้า , เครื่องจักร
ค่าลงทะเบียน16,900 บาท เหลือเพียง 11,900 บาท (ราคาเรียนกลุ่ม/ท่าน)
2. หลักสูตร Adobe Flash CS , Autoware 24 ชั่วโมง
เรียนการทำ 2D Animation/Game , สื่อการสอนต่างๆ
ค่าลงทะเบียน 12,900 บาท เหลือเพียง 8,900 บาท (ราคาเรียนกลุ่ม/ท่าน)
3. หลักสูตร Adobe Premiere , Ulead Studio 24 ชั่วโมง ต่อหลักสูตร
เรียนการตัดต่อ Video+Sound ภาคปฎิบัติ มืออาชีพ
ค่าลงทะเบียน 12,900 บาท เหลือเพียง 8,900 บาท (ราคาเรียนกลุ่ม/ท่าน)
4. หลักสูตร Maya 3D , After Effect 24 ชั่วโมง
เรียนการทำ Computer Graphice แบบมืออาชีพ
ค่าลงทะเบียน 12,900 บาท เหลือเพียง 8,900 บาท (ราคาเรียนกลุ่ม/ท่าน)

***กรณีที่ท่านสนใจเรียนแบบตัวต่อตัว จะใช้ในราคาลงทะเบียนเต็ม ชั่วโมงจะลดจากแบบกลุ่มครึ่งหนึ่ง

หลักสูตร Advance & Programming Language

1. หลักสูตร Visual Basic6.0 / 2008 , Delphi , ภาษา C ,C++ ,C# , Pascal 24 ชั่วโมง ต่อหลักสูตร
เรียนการสร้างโปรแกรมประยุกต์ , ร้านค้าแบบต่างๆ
ค่าลงทะเบียน 13,900 บาท เหลือเพียง 9,900 บาท (ราคาเรียนกลุ่ม/ท่าน)

2. หลักสูตร  Excell Advance 24 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียน 7,900 บาท เหลือเพียง 4,900 บาท (ราคาเรียนกลุ่ม/ท่าน)
3. หลักสูตร PHP , Joomla WebDesign
เรียนการเขียนและออกแบบเว็บไซต์
ค่าลงทะเบียน 12,900 บาท เหลือเพียง 8,900 บาท(ราคาเรียนกลุ่ม/ท่าน)
***กรณีที่ท่านสนใจเรียนแบบตัวต่อตัว จะใช้ในราคาลงทะเบียนเต็ม ชั่วโมงจะลดจากแบบกลุ่มครึ่งหนึ่ง

หลักสูตร Database

1.หลักสูตร Microsoft SQL Server 2017 : 101 * 18 ชั่วโมง

ค่าลงทะเบียน 15,900 เหลือเพียง 10,900 บาท

2.หลักสูตร Advance Access 24 ชั่วโมง

ค่าลงทะเบียน 13,900 เหลือเพียง 8,900 บาท

***กรณีที่ท่านสนใจเรียนแบบตัวต่อตัว จะใช้ในราคาลงทะเบียนเต็ม ชั่วโมงจะลดจากแบบกลุ่มครึ่งหนึ่ง