เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับโรงเรียนช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

โรงเรียนช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของกลุ่มอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ทั้งด้านคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ โดยก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้เพื่อสอนให้ผู้สนใจ ที่ต้องการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์และนำไปประกอบอาชีพ หรือต่อยอดการงานที่ทำให้เป็นมืออาชีพ

สำหรับผู้ที่สนใจ จะได้พบกับ คณาอาจารย์ที่จบวิศวะ  และมากด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปีพร้อมทั้งได้เรียนกับอุปกรณ์ที่ทันสมัย หลักสูตรวิเคราะห์ เจาะลึก ตรงจุด แม่นยำ ทำให้แน่นอน หากทำไม่เป็น สามารถเรียนซ้ำฟรี โดยไม่มีเงื่อนไข ผ่อนค่าเรียนได้ ไม่มีดอกเบี้ย แถมตำราเรียนฟรี ทุกหลักสูตร

เรียนซ่อมทั้งที จะให้ได้ผลดี ต้องเรียนกับมืออาชีพ

สิ่งที่ท่านจะได้ ผู้เรียนจะสามารถซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ได้ อัพเกรด ต่อสายแลนได้ สามารถเขียนเว็บไซต์ และวิเคราะห์อาการเสียของแต่ละอาการคอมพิวเตอร์ได้ รวมทั้งสามารถติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

 

ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
99 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 4 ทางออกลานจอดรถ ท้ายห้าง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร. 02-992-7252
e-mail: Technicitzeer@gmail.com ,
เฟชบุ๊ก https://www.facebook.com/tcsblog

มาตรฐานสาขา

– สาขาห้างเซียร์รังสิต ชั้น 4 ห้อง Fc 104 ข้างศูนย์ซ่อมปริ้นเตอร์ Epson โทร. 02-992-7252
– สาขาห้างคลังพลาซ่าใหม่ ชั้น 4 จ.นครราชสีมา โทร.044-260-326
– สาขาห้างริเวอร์พลาซ่า เมเจอร์ นนทบุรี โทร.02-525-4067