หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office เบื้องต้น

หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office เบื้องต้น 

การใช้งาน Windows 12 ชม.ราคา 1,900 บาท 

การใช้งาน Ms.Word 12 ชม.ราคา 1,900 บาท

การใช้งาน Ms.Excel 12 ชม.ราคา 1,900 บาท

การใช้งาน Ms. Power Point 12 ชม.ราคา 1,900 บาท

หมายเหตุ….ราคานี้เฉพาะสาขาเซียร์รังสิตเท่านั้น

***กรณีสมัคร 3 หลักสูตรขึ้นไปลดเหลือหลักสูตรละ 1,500 บาท

***เรียนร่วมรุ่น ผู้เรียนต้องมี 3 ท่านขึ้นไป เรียนหลักสูตรละ 12 ชม.

***เรียนแบบตัวต่อตัวท่านเดียว เรียนหลักสูตรละ 6 ชม.

หมายเหตุ…แต่ละสาขาที่เปิดสอนข้อมูลอาจต่างกัน ต้องโทรสอบถามเพิ่มเติมไปยังสาขาที่ท่านสะดวกเรียนอีกครั้ง