หลักสูตรอบรม

หลักสูตรมาตรฐาน TCS รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรสำหรับช่างไอที

1. หลักสูตรซ่อม-ประกอบคอมพิวเตอร์ 59 ชั่วโมง ดูรายละเอียด…คลิ๊ก..
2. หลักสูตรซ่อม-ประกอบคอมพิวเตอร์ 109 ชั่วโมง ดูรายละเอียด…คลิ๊ก..
3. หลักสูตรซ่อมโน๊ตบุ๊ค 30 ชั่วโมง ดูรายละเอียด…คลิ๊ก..
4. หลักสูตรซ่อมเมนบอร์ด 24 ชั่วโมง ดูรายละเอียด…คลิ๊ก..
5. หลักสูตรซ่อมโทรศัทพ์มือถือ 40 ชั่วโมง ดูรายละเอียด…คลิ๊ก..

     

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…

หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม และ Graphic & Web Design

1. หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft office 2016
เรียนการใช้โปรแกรมเพื่อการทำงานในสำนักงาน
2. หลักสูตร Adobe Photoshop CC 24 ชั่วโมง
เรียนการเตกแต่งภาพดิจิตอลแบบมืออาชีพ
3. หลักสูตร Adobe Illustrator CS 24 ชั่วโมง
เรียนการออกแบบโลโก้ , โฆษณาแบบมืออาชีพ
4. หลักสูตร Corel Draw 24 ชั่วโมง
เรียนการออกแบบสิ่งพิมพ์ , ตัดสติกเกอร์แบบมืออาชีพ
5. หลักสูตร Adobe Dream Weaver 24 ชั่วโมง
เรียนการออกแบบ/สร้างโฮมเพจแบบมืออาชีพ

หลักสูตร Network for Admin

1. หลักสูตร win 2003 Server 24 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียน 9,800 บาท เหลือเพียง 7,500 บาท
2. หลักสูตร Lan for Superviser 24 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท เหลือเพียง 5,800 บาท
3. หลักสูตร Linux Server for Admin 24 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียน 12,800 บาท เหลือเพียง 8,500 บาท

หลักสูตร 2D/3D Animation&Video&Multimedia

1. หลักสูตร AutoCAD 2D/3D , 3D Studio Max , Solid Work 24 ชั่วโมง ต่อหลักสูตร
เรียนการเขียนแบบก่อสร้าง , ไฟฟ้า , เครื่องจักร
ค่าลงทะเบียน 8,500 บาท เหลือเพียง 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
2. หลักสูตร Adobe Flash CS , Autoware 24 ชั่วโมง ต่อหลักสูตร
เรียนการทำ 2D Animation/Game , สือการสอนต่างๆ
ค่าลงทะเบียน 7,200 บาท เหลือเพียง 5,500 บาท ต่อหลักสูตร
3. หลักสูตร Adobe Premiere , Ulead Studio 24 ชั่วโมง ต่อหลักสูตร
เรียนการตัดต่อ Video+Sound ภาคปฎิบัติ มืออาชีพ
ค่าลงทะเบียน 7,800 บาท เหลือเพียง 8,800 บาท ต่อหลักสูตร
4. หลักสูตร Maya 3D , After Effect 24 ชั่วโมง ต่อหลักสูตร
เรียนการทำ Computer Graphice แบบมืออาชีพ
ค่าลงทะเบียน 9,800 บาท เหลือเพียง 7,800 บาท ต่อหลักสูตร

หลักสูตร Advance & Programming Language

1. หลักสูตร Visual Basic6.0 / 2008 , Delphi , ภาษา C ,C++ ,C# , Pascal 24 ชั่วโมง ต่อหลักสูตร
เรียนการสร้างโปรแกรมประยุกต์ , ร้านค้าแบบต่างๆ
ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท เหลือเพียง 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
2. หลักสูตร SPSS , Excell Advance 24 ชั่วโมง ต่อหลักสูตร
เรียนการการสร้างสถิติขั้นสูง
ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท เหลือเพียง 5,500 บาท ต่อหลักสูตร
3. หลักสูตร Access Programing 24 ชั่วโมง
เรียนการออกแบบและเก็บฐานข้อมูล
ค่าลงทะเบียน 6,850 บาท เหลือเพียง 5,200 บาท
4. หลักสูตร PHP , Joomla WebDEsign 24 ชั่วโมง
เรียนการเขียนและออกแบบเว็บไซต์
ค่าลงทะเบียน 8,590 บาท เหลือเพียง 5,800 บาท
5. หลักสูตร ASP for Web Application 24 ชั่วโมง
เรียนการเขียนและออกแบบเว็บไซต์
ค่าลงทะเบียน 8,590 บาท เหลือเพียง 5,800 บาท

ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
99 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 4 ทางออกลานจอดรถ ท้ายห้าง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร. 029927252
e-mail: Technicitzeer@gmail.com
เฟชบุ๊ก https://www.facebook.com/tcsblog/