หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรมาตรฐาน TCS รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรสำหรับช่างไอที
 1. หลักสูตรซ่อม-ประกอบคอมพิวเตอร์   59 ชั่วโมง  (รายละเอียด)
 2. หลักสูตรซ่อม-ประกอบคอมพิวเตอร์   109 ชั่วโมง  (รายละเอียด)
 3. หลักสูตรซ่อมโน๊ตบุ๊ค   30  ชั่วโมง  (รายละเอียด)
 4. หลักสูตรซ่อมเมนบอร์ด   24  ชั่วโมง  (รายละเอียด)
 5. หลักสูตรซ่อมโทรศัทพ์มือถือ   30 ชั่วโมง  (รายละเอียด)
 6. หลักสูตรซ่อมปริ๊นเตอร์ 24 ชั่วโมง (รายละเอียด)
หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม และ
Graphic & Web Design
 1. หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft office 2010   (รายละเอียด)
  เรียนการเใช้โปรแกรมเพื่อการทำงานในสำนักงาน
 2. หลักสูตร Adobe Photoshop CS  24 ชั่วโมง   (รายละเอียด)
  เรียนการเตกแต่งภาพดิจิตอลแบบมืออาชีพ
 3. หลักสูตร Adobe Illustrator CS  24  ชั่วโมง   (รายละเอียด)
  เรียนการออกแบบโลโก้ , โฆษณาแบบมืออาชีพ
 4. หลักสูตร Corel Draw   24 ชั่วโมง   (รายละเอียด)
  เรียนการออกแบบสิ่งพิมพ์ , ตัดสติกเกอร์แบบมืออาชีพ
 5. หลักสูตร Adobe Dream Weaver   24 ชั่วโมง   (รายละเอียด) 
  เรียนการออกแบบ/สร้างโฮมเพจแบบมืออาชีพ
หลักสูตร Network for Admin
 • หลักสูตร win Server   24 ชั่วโมง
  ค่าลงทะเบียน13 ,900 บาท เหลือเพียง 10,900 บาท
 • หลักสูตร Lan for Superviser 24 ชั่วโมง
  ค่าลงทะเบียน 10,900 บาท เหลือเพียง 8,900 บาท
 • หลักสูตร Linux Server for Admin 24 ชั่วโมง
  ค่าลงทะเบียน 12,800 บาท เหลือเพียง 9,900 บาท
 • หลักสูตร LAN No ฮาร์ดดิสก์   24 ชั่วโมง ค่าลงทะเบียน13 ,900 บาท เหลือเพียง 10,900 บาท
หลักสูตร 2D/3D Animation&Video&Multimedia
 • หลักสูตร AutoCAD 2D/3D , 3D Studio Max , Solid Work   24 ชั่วโมง ต่อหลักสูตร
  เรียนการเขียนแบบก่อสร้าง , ไฟฟ้า , เครื่องจักร
  ค่าลงทะเบียน 16,900 บาท เหลือเพียง 11,900 บาท ต่อหลักสูตร 
 • หลักสูตร Adobe Flash CS , Autoware   24 ชั่วโมง ต่อหลักสูตร
  เรียนการทำ 2D Animation/Game , สือการสอนต่างๆ 
  ค่าลงทะเบียน 10,900 บาท เหลือเพียง 8,900 บาท ต่อหลักสูตร
 • หลักสูตร Adobe Premiere , Ulead Studio   24 ชั่วโมง ต่อหลักสูตร
  เรียนการตัดต่อ Video+Sound ภาคปฎิบัติ มืออาชีพ
  ค่าลงทะเบียน 10,900 บาท เหลือเพียง 8,900 บาท ต่อหลักสูตร
 • หลักสูตร Maya 3D , After Effect   24 ชั่วโมง ต่อหลักสูตร
  เรียนการทำ Computer Graphice แบบมืออาชีพ 
  ค่าลงทะเบียน 10,900 บาท เหลือเพียง 8,900 บาท ต่อหลักสูตร
หลักสูตร Advance & Programming Language
 • หลักสูตร Visual Basic6.0 / 2008 , Delphi , ภาษา C ,C++ ,C# , Pascal   24 ชั่วโมงต่อหลักสูตร 
  เรียนการสร้างโปรแกรมประยุกต์ , ร้านค้าแบบต่างๆ 
  ค่าลงทะเบียน 12,900 บาท เหลือเพียง 9,900 บาท ต่อหลักสูตร
 • หลักสูตร SPSS , Excell Advance   24 ชั่วโมง ต่อหลักสูตร 
  เรียนการการสร้างสถิติขั้นสูง
  ค่าลงทะเบียน 10,900 บาท เหลือเพียง 8,900 บาท ต่อหลักสูตร
 • หลักสูตร Access Programing   24 ชั่วโมง
  เรียนการออกแบบและเก็บฐานข้อมูล
  ค่าลงทะเบียน 10,900 บาท เหลือเพียง 8,900 บาท
 • หลักสูตร PHP , Joomla WebDEsign   24 ชั่วโมง 
  เรียนการเขียนและออกแบบเว็บไซต์
  ค่าลงทะเบียน 12,900 บาท เหลือเพียง 9,900 บาท
 • หลักสูตร ASP for Web Application   24 ชั่วโมง 
  เรียนการเขียนและออกแบบเว็บไซต์
  ค่าลงทะเบียน 12,900 บาท เหลือเพียง 9,900 บาท 
Facebook Comments