วิธีการสมัครเรียน

การชำระเงิน : วิธีและขั้นตอนในการสมัครเรียนสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้ 

วิธีที่ 1
สมัครโดยตรง

สมัครเรียนหน้าเคาเตอร์ของโรงเรียน

สมัครเรียนหน้าเคาน์เตอร์ของทางโรงเรียน มีขั้นตอนดังนี้
1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครเรียน
2. ชำระเงินจองเรียน
3. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งวัน / เวลา
การเปิดเรียน

วิธีที่ 2
สมัครเรียนผ่านบัญชีธนาคาร
  

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์ รังสิต

ชื่อบัญชี บุญเกิด หวังช่วยกลาง หมายเลข 364-243585-5

1.โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 
 ระหว่างเวลา 10:00-20:00 น. ของทุกวันทำการธนาคาร
(เสาร์อาทิตย์ก็เปิดทุกวันเฉพาะสาขาในห้างเซียร์)2.เมื่อโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้

โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร โทร.02-992-7252 หรือ Scan

สลิบการโอนเงิน ส่ง e-mail มาที่ Technicitzeer@gmail.com

3. เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งผู้สมัครเรียน หรือ

ส่งบิลการจองเรียนทาง e-mail เพื่อเป็นการยืนยันการสมัครเรียน
4. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งวัน / เวลา การเปิดเรียน

Facebook Comments