กิจกรรมการเรียนการสอน

 

สอนซ่อม-ประกอบคอมพิวเตอร์
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สอนซ่อมโน๊ตบุ๊ค
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สอนซ่อมโทรศัพท์มือถือ
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สอนซ่อมเมนบอร์ด
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สอนการใช้งานโปรแกรม
Facebook Comments